•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ ..0 Files
  5NHA TRANG ..0 Files
  6NHÀ BÈ ..0 Files
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  11TỔ HỢP ..0 Files
  12CHỜ ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 711 Files IR.2023_0209_0010.JPG 2/9/2023 07:23_ 10p 379KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 711 Files VIS.2023_0209_0010.JPG 2/9/2023 07:23_ 10p 549KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 711 Files WV.2023_0209_0010.JPG 2/9/2023 07:23_ 10p 289K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2023
  3/2
  Sáu
  2023
  4/2
  Bảy
  2023
  5/2
  CN
  2023
  6/2
  Hai
  2023
  7/2
  Ba
  2023
  8/2
  2023
  9/2
  Năm
  2023
  10/2
  Sáu
  2023
  11/2
  Bảy
  2023
  12/2
  CN
  2023
  13/2
  Hai
  7h-19h Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _ Phương _ Dũng _ Bắc _ Hiếu _ Tú _ Toán _ Ninh _ Vinh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _ Phương _ Dũng _ Thủy _ Hảo _ Tú _ Vinh _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân