•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ ..0 Files
  5NHA TRANG ..0 Files
  6NHÀ BÈ ..0 Files
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  11TỔ HỢP ..0 Files
  12CHỜ ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 715 Files IR.2023_0328_1550.JPG 3/28/2023 23:02_ 02p 396KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 715 Files VIS.2023_0328_1550.JPG 3/28/2023 23:02_ 02p 230KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 715 Files WV.2023_0328_1550.JPG 3/28/2023 23:02_ 02p 291K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2023
  22/3
  2023
  23/3
  Năm
  2023
  24/3
  Sáu
  2023
  25/3
  Bảy
  2023
  26/3
  CN
  2023
  27/3
  Hai
  2023
  28/3
  Ba
  2023
  29/3
  2023
  30/3
  Năm
  2023
  31/3
  Sáu
  7h-19h Trang _ Tú _ Toán _ Ninh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _ Phương _ Dũng _ Bắc _ Hiếu _ Trang _ Tú _ Toán _ Ninh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3 Hảo _


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân