•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ ..0 Files
  5NHA TRANG ..0 Files
  6NHÀ BÈ ..0 Files
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  11TỔ HỢP ..0 Files
  12CHỜ ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2022_0628_0210.JPG 6/28/2022 09:24_ 05p 444KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2022_0628_0210.JPG 6/28/2022 09:24_ 05p 583KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2022_0628_0210.JPG 6/28/2022 09:24_ 05p 308K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2022
  22/6
  2022
  23/6
  Năm
  2022
  24/6
  Sáu
  2022
  25/6
  Bảy
  2022
  26/6
  CN
  2022
  27/6
  Hai
  2022
  28/6
  Ba
  2022
  29/6
  2022
  30/6
  Năm
  7h-19h Phương _ Dũng _ Thơm _ Hương _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Hiếu _ Hảo _ Thủy _ Linh _ Hằng _ Hương _ Ninh _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân