•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ 288 Files TKY230925191005.MAXZ4TH.jpg 9/26/2023 02:13_ 05p 256K
  5NHA TRANG 290 Files NHT230925191006.MAX3614.jpg 9/26/2023 02:14_ 04p 247K
  6NHÀ BÈ 290 Files NHB230925191304.PPI3932.jpg 9/26/2023 02:15_ 03p 262K
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 142 Files IR.2023_0925_1900.JPG 9/26/2023 02:12_ 06p 394KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 142 Files VIS.2023_0925_1900.JPG 9/26/2023 02:13_ 05p 230KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 142 Files WV.2023_0925_1900.JPG 9/26/2023 02:12_ 06p 284K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2023
  20/9
  2023
  21/9
  Năm
  2023
  22/9
  Sáu
  2023
  23/9
  Bảy
  2023
  24/9
  CN
  2023
  25/9
  Hai
  7h-19h Trang _ Dũng _ Bắc _ Linh _ Phương _ Dũng _ Linh _ Thơm _ Thủy _ Trang _ Linh _ Thơm _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân