•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ ..0 Files
  5NHA TRANG ..0 Files
  6NHÀ BÈ ..0 Files
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  11TỔ HỢP ..0 Files
  12CHỜ ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2022_0818_0650.JPG 8/18/2022 14:03_ 04p 471KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2022_0818_0650.JPG 8/18/2022 14:04_ 03p 623KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2022_0818_0650.JPG 8/18/2022 14:03_ 04p 309K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2022
  12/8
  Sáu
  2022
  13/8
  Bảy
  2022
  14/8
  CN
  2022
  15/8
  Hai
  2022
  16/8
  Ba
  2022
  17/8
  2022
  18/8
  Năm
  2022
  19/8
  Sáu
  2022
  20/8
  Bảy
  2022
  21/8
  CN
  2022
  22/8
  Hai
  2022
  23/8
  Ba
  2022
  24/8
  2022
  25/8
  Năm
  2022
  26/8
  Sáu
  2022
  27/8
  Bảy
  2022
  28/8
  CN
  7h-19h Thơm _ Hương _ Toán _ Ninh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _ Dũng _ Hảo _ Thủy _ Hảo _ Ninh _ Thơm _ Linh _ Hằng _ Thủy _ Hảo _ Phương _ Dũng _ Thủy _ Hảo _ Toán _ Ninh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _ Phương _ Dũng _ Thơm _ Hương _ Toán _ Ninh _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân