•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 0 File
  2VIỆT TRÌ 0 File
  3VINH 0 File
  4TAM KỲ 0 File
  5NHA TRANG 0 File
  6NHÀ BÈ 0 File
  7ĐÔNG HÀ 0 File
  8PHA ĐIN 0 File
  9PLEIKU 0 File
  10QUY NHƠN 0 File
  11TỔ HỢP 0 File
  12CHỜ 0 File
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 141 Files IR.2024_0412_1030.JPG 4/12/2024 17:43_ 02p 396KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 141 Files VIS.2024_0412_1030.JPG 4/12/2024 17:43_ 02p 346KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 141 Files WV.2024_0412_1030.JPG 4/12/2024 17:44_ 01p 299K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân