•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN ..0 Files
  2VIỆT TRÌ ..0 Files
  3VINH ..0 Files
  4TAM KỲ ..0 Files
  5NHA TRANG ..0 Files
  6NHÀ BÈ ..0 Files
  7ĐÔNG HÀ ..0 Files
  8PHA ĐIN ..0 Files
  9PLEIKU ..0 Files
  10QUY NHƠN ..0 Files
  11TỔ HỢP ..0 Files
  12CHỜ ..0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 713 Files IR.2023_0528_0400.JPG 5/28/2023 11:13_ 07p 434KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 713 Files VIS.2023_0528_0400.JPG 5/28/2023 11:15_ 05p 577KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 713 Files WV.2023_0528_0400.JPG 5/28/2023 11:13_ 07p 287K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2023
  22/5
  Hai
  2023
  23/5
  Ba
  2023
  24/5
  2023
  25/5
  Năm
  2023
  26/5
  Sáu
  2023
  27/5
  Bảy
  2023
  28/5
  CN
  2023
  29/5
  Hai
  2023
  30/5
  Ba
  2023
  31/5
  7h-19h Trang _ Tú _ Ninh _ Hương _ Hằng _ Linh _ Thơm _ Toán _ Phương _ Dũng _ Hảo _ Bắc _ Bắc _ Hảo _ Toán _ Ninh _ Linh _ Hằng _ Thơm _ Hương _
  8h-17h
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu

  Trang thông tin cá nhân