•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 0 Files
  2VIỆT TRÌ 0 Files
  3VINH 0 Files
  4TAM KỲ 0 Files
  5NHA TRANG 0 Files
  6NHÀ BÈ 0 Files
  7ĐÔNG HÀ 0 Files
  8PHA ĐIN 0 Files
  9PLEIKU 0 Files
  10QUY NHƠN 0 Files
  11TỔ HỢP 0 Files
  12CHỜ 0 Files
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 75 Files IR.2022_0526_1150.JPG 5/26/2022 19:02_ 08p 426KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 75 Files VIS.2022_0526_1150.JPG 5/26/2022 19:03_ 07p 269KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 75 Files WV.2022_0526_1150.JPG 5/26/2022 19:02_ 08p 299K

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )