Phòng Thí nghiệm

Monday, 26 August 2013 11:44

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 04 38352183

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0983 740619

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của Phòng; được uỷ quyền ký các biểu kết quả phân tích mẫu môi trường.

Phó trưởng phòng: Trịnh Quang Hoan

Điện thoại: 0988 833918

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng:

Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khi vực I là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân tích mẫu môi trường không khí nước của mạng lưới trạm thuộc quyền quản lý của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác phân tích mẫu môi trường không khí và nước (dưới đây gọi chung là môi trường); tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về phân tích môi trường  và duy trì phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 172025:2005 cho các phòng thí nghiệm khu vực II và III theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

3. Đề xuất, tham gia xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác phân tích môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thực hiện việc phân tích mẫu môi trường cho các trạm môi trường, cân sấy giấy lọc chất lơ lửng cho các trạm thuỷ văn cấp I thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (khu vực I).

5. Tham gia lập kế hoạch mua sắm, cung ứng vật tư hoá chất, dụng cụ phục vụ cho việc lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu và đo các yếu tố môi trường của các trạm môi trường.

6. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về phân tích môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân tích môi trường theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản, hiệu chuẩn và thay thế linh kiện định kỳ cho các máy phân tích môi trường, duy trì hoạt động thường xuyên của phòng Thí nghiệm.

9. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về phân tích mẫu và quan trắc môi trường cho các trạm trưởng và quan trắc viên theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

10. Phối hợp với Phòng Môi trường kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường của các trạm, điểm môi trường; đo, khảo sát môi trường khi có sự cố theo sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

12. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án đầu tư về môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

15. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31