Thái Nguyên: Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực phía Nam

Tuesday, 03 September 2013 19:26

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, khu vực Nam Thái Nguyên được chia ra thành 3 vùng chính gồm: Vùng Tây Phổ Yên, Vùng Sông Công - Điềm ThụyVùng Ba Hàng - Yên Bình - Nam Phổ Yên.

Việc quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực này nhằm đảm bảo khai thác hợp lý, bền vững và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước; Ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm nguồn nước, khắc phục suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất, đảm bảo tốt chất lượng môi trường nước dưới đất trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa; Tạo chuyển biến cơ bản trong ý thức khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước ngầm, kiểm soát ô nhiễm, xả thải vào nguồn nước của cộng đồng dân cư, các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn; đồng thời giúp nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực Nam tỉnh Thái Nguyên.

Rate this item
(0 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30