Tin mới nhất

Tin mới nhất (159)

Rate this item
(0 votes)

Nghĩ về thông điệp đầu năm của Thủ tướng

 

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là một sự kiện quan trọng đầu năm, đáp ứng đúng đòi hỏi của tình hình, mở hướng cho sự phát triển ngày càng mạnh hơn của đất nước trong tình hình mới.

Chúng ta đang đón chào năm 2014 vào lúc Việt Nam đang trải qua thời kỳ khó khăn dài nhất từ sau đổi mới và số năm khó khăn gần bằng thời kỳ khủng hoảng trước khi bước vào đổi mới. Đó là do các khó khăn khách quan và chủ quan. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nhưng khó khăn khách quan không nhỏ.

Chỉ có một con đường.

 

Khi đánh giá nguyên nhân bên ngoài, có người cho rằng, thế giới khó khăn nhưng ít ảnh hưởng đến nước ta. Tôi không đồng ý với ý kiến này, vì thực sự thế giới đang có nhiều khó khăn và đến nay cũng chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ.

Cũng cần thấy là, sau cuộc khủng hoàng tài chính Đông Á 1997, kinh tế khu vực đã khôi phục khá nhanh (chỉ sau 1-2 năm), trong khi nền kinh tế nước ta đã bị tác động và đạt mức tăng trưởng thấp nhất vào năm 1999 (đạt 4,77%) và chỉ tăng trưởng cao trở lại từ sau đột phá Luật Doanh nghiệp năm 2000 và ký kết Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ 2001… Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt 7% từ năm 2002 (5 năm sau khủng hoảng Đông Á).

 

                   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
               Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
 

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu lần này, kéo dài từ năm 2008 và đến nay chưa chấm dứt. Kinh tế những nước lớn như Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật Bản… và ngay Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, giảm tăng trưởng khá mạnh. Như vậy, có thể thấy trong quá trình hội nhập, tác động nhiều chiều đã ảnh hưởng mạnh đến mọi nước, kể cả Việt Nam.

Không khí thảo luận dân chủ từ thời kỳ Đổi mới cách đây 30 năm đến những cuộc thảo luận khoa học trong các năm 2008-2010 ở trong nước đã cho thấy rõ, mô hình tăng trưởng kiểu cũ, nặng về phát triển “chiều rộng”, dựa vào vốn, lao động tay nghề thấp và khai thác đến “bóc lột” tài nguyên thiên nhiên… đã không còn thích hợp sau hơn 1/4 thế kỷ đổi mới.

Từ sau Đại hội XI của Đảng (2011) nền kinh tế nước ta gặp khó khăn lớn, chuyển đổi chậm theo hướng tạo 3 đột phá chiến lược, tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng chưa mạnh. Sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn yếu kém trong tương quan với thế giới và chậm được cải thiện.

Ngay nền nông nghiệp nhiệt đới - thế mạnh của Việt Nam, nhưng tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngày càng sụt giảm, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường quốc tế, không tham gia được nhiều vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu.

Cũng vậy, xuất khẩu tuy có tăng trưởng nhanh 15-20% từ mấy năm gần đây, thậm chí đạt được xuất siêu, nhưng phần giá trị gia tăng từ xuất khẩu còn thấp. Thực chất, chúng ta đang xuất khẩu “hộ” các nước bán nguyên nhiên vật liệu và máy móc để Việt Nam gia công (80-90% giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp chế tác là thuộc vào phần nhập khẩu).

Đó là chưa kể các chuyển biến chậm trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, đang gây bức xúc trong nhiều người. Nền giáo dục, khoa học công nghệ nước nhà còn nhiều yếu kém…

Trong điều kiện quốc tế hiện nay, đòi hỏi hội nhập theo yêu cầu mới, của một “thế hệ” mới, hội nhập quốc tế sẽ rất gay gắt. Không một nước nào có thể đủ nguồn lực để ưu tiên cho “che chắn” hoàn toàn nền kinh tế khỏi các tác động “trái chiều” của hội nhập và kinh tế thị trường (dù là Mỹ hay Nhật bản). Điều này càng khó hơn với nước kinh tế còn yếu kém như Việt Nam, với thu nhập bình quân đầu người còn dưới 2.000 USD/người, chưa bằng 20% của trung bình thế giới.

Chỉ có một con đường là Việt Nam hiên ngang vươn lên, làm nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn, để có thể tích cực và chủ động tham gia hội nhập một cách bình đẳng. Từ đó, Việt Nam ngày càng có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Việt Nam không thể lớn mạnh khi dựa vào sự ưu tiên hay chiếu cố nào của các nước khác, và nói chung cũng không có sự ưu ái nào như vậy.

Nếu Việt Nam không tự đứng lên mạnh mẽ do sử dụng được sức mạnh tổng hợp của thời đại và dân tộc thì Việt Nam sẽ bị tụt hậu xa hơn trong thế giới cạnh tranh gay gắt và liên kết phức tạp của thế kỷ mới. Mọi dân tộc trên thế giới đều vươn lên, cả nước lớn và nước nhỏ. Nếu Việt Nam không tạo được nỗ lực của toàn dân tộc để vươn lên mạnh mẽ thì sự tụt hậu càng ngày càng xa hơn sẽ là một thực tế “khó nuốt”, dù nước ta có tiến bước, thậm chí có nhiều mặt vượt trội.

Cái vướng mắc lớn nhất lúc này chính là tư duy phát triển cần đổi mới mạnh mẽ, tiến kịp thời đại, hòa cùng dòng chảy chung của nhân loại hướng tới kinh tế tri thức và phát triển bền vững. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong đổi mới thể chế kinh tế và chính trị, làm giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất của đất nước, giải phóng con người khỏi đói nghèo, lạc hậu và hướng tới phát triển toàn diện.

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là một sự kiện quan trọng đầu năm, đáp ứng đúng đòi hỏi của tình hình, mở hướng cho sự phát triển ngày càng mạnh hơn của đất nước trong tình hình mới.

Đột phá thể chế, mở rộng dân chủ

Người đọc hoan nghênh bản thông điệp rõ ràng đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do phạm vi bài viết rất rộng lớn, xin được nêu một số nhận thức của bản thân trước thông điệp quan trọng này:

Một là, đổi mới thể chế, thực hiện dân chủ sâu rộng và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Trong rất nhiều công việc cấp bách của năm 2014 và tiếp theo, vấn đề tiếp tục và đổi mới mạnh mẽ thể chế (kinh tế và chính trị) đã được mở ra từ năm 1986 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Thủ tướng nhận định: “Chất lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại”.

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh một thực tế đang diễn ra ở nước ta trong thời kỳ Đổi mới: “Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng”.

Người đọc tâm đắc với kết luận rút ra là bản chất của những thay đổi thể chế chính là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế. Sự chuyển biến đó diễn ra từng bước, từng bước, nhưng như một dòng chảy liên tục, phải ngày càng mạnh mẽ, để phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của đất nước, tạo nên một Việt Nam hùng cường.

Và chính sự quyết đoán của người lãnh đạo, tạo điều kiện để khơi thông sự phát triển nở hoa của đất nước bằng các cải cách liên tục và đi vào chiều sâu, để người dân thực sự sử dụng được quyền dân chủ, như đã được nhấn mạnh về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp mới được Quốc Hội sửa đổi năm 2013 và có hiệu lực từ nay.

Công cuộc Đổi mới đã mở ra năm 1986 cần tiếp tục khơi thông như một dòng chảy liên tục, ngày càng mạnh mẽ. Dân chủ là để người dân thực sự làm chủ, là để người dân “có quyền mở mồm” (lời Hồ Chủ tịch) với ý nghĩa rộng lớn nhất, để mọi người đóng góp chủ động, sáng tạo và trực tiếp trí tuệ, công sức của mình và của cộng đồng vào sự phát triển. Chính do chúng ta đã và đang thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch trong thực tế mà kinh tế ngày càng phát triển, công cuộc giảm nghèo bền vững thu được kết quả. Nhưng những thành tích đó còn có thể lớn hơn, nếu biết phát huy nền dân chủ rộng rãi.

Thông điệp khẳng định: “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”. Đó cũng là điều kiện để phát huy những quy định tiến bộ của bản Hiến pháp sửa đổi 2013 trong đời sống. Không có nước nào có thể thực hiện dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp, mà quá trình dân chủ chỉ có thể ngày càng sâu rộng, làm cho đất nước ngày càng phát triển.

Thông điệp đã nhấn mạnh rất đúng về vai trò của dân chủ trực tiếp ngày càng sâu rộng và thực chất, để nền dân chủ rộng rãi và thực chất ngày càng nở hoa kết trái: “Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả”.

Chính là khi phát huy được mạnh mẽ dân chủ trong toàn xã hội, thế và lực của đất nước có điều kiện phát huy tối đa sức mạnh của dân tộc và thời đại. Và đó chính là điều kiện tiền đề quan trọng nhất để đất nước phát triển bền vững, nâng cao mạnh mẽ năng lực cạnh tranh quốc gia, có điều kiện “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” (lời Hồ Chủ tịch). Điều này càng trở nên quan trọng khi hội nhập quốc tế và nền kinh tế tri thức đang tạo ra cả cơ hội và áp lực. Chủ động đổi mới thể chế, thực hiện nền dân chủ rộng rãi là điều kiện cho phát triển và hội nhập ngay trong khó khăn, chủ động đưa đất nước phát triển đi lên.

Các so sánh quốc tế về thực trạng kinh tế tri thức (KEI) của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2012 cho thấy, tuy bằng so sánh 4 tiêu chí lớn, Việt Nam mới đạt mức 104 trong 142 nước trên thế giới, vì tuy có một chỉ tiêu đạt mức cao là ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) khá cao hơn nhiều nước có cùng trình độ phát triển, nhưng vẫn còn yếu kém trong 2 tiêu chí khác là giáo dục và đổi mới công nghệ. Báo cáo đó nhấn mạnh, Việt Nam chỉ có thể nâng cao chỉ số nền kinh tế tri thức đầy đủ và mạnh mẽ khi đẩy mạnh chỉ tiêu thứ 4 về cải cách thể chế, đặc biệt tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Báo cáo về năng lực cạnh tranh quốc gia 2013/2014 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cũng đặt vấn đề thể chế như trụ cột hàng đầu trong 12 trụ cột mà mọi quốc gia cần soi vào.

Soi rọi vào thực tiễn còn nhiều yếu kém, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. Điều đó đúng với nguyện vọng của người dân và hãy làm như Thủ tướng đã viết trong Thông điệp đầu năm!

Dân chủ rộng rãi là cần thiết. Các cơ quan lãnh đạo và quản lý, dù tài giỏi đến mấy cũng không thể lãnh đạo và quản lý theo kiểu “cầm tay, chỉ việc”, khó có thể nghĩ thay dân, nhưng không thể làm thay dân, mà cần tạo ra không gian rộng mở qua thể chế dân chủ để người dân thực sự làm chủ, “dân là gốc” của sự phát triển. Nhưng xã hội càng phát triển thì dân chủ phải đi liền với Nhà nước pháp quyền, trong đó người lãnh đạo xứng đáng là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (lời Hồ Chủ tịch). Dân chủ chỉ có thể thực hiện tốt khi Nhà nước mạnh mẽ, luật lệ nghiêm minh, bộ máy Nhà nước tinh gọn, với đội ngũ công chức liêm chính và tinh thông chuyên môn nghiệp vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh: Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải.

Liên quan tới mối quan hệ Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ, Thông điệp viết rất rõ: “Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch”.

Công khai và minh bạch là một trong những điều kiện để phát huy dân chủ, kiềm chế nạn tham nhũng. Có công khai thì người dân mới có điều kiện biết và tham gia trong mọi khâu (từ xây dựng luật lệ đến hoạt động trên thực tế). Gần đây các cơ quan cũng công khai nhiều thông tin, đưa trên mạng. Nhưng thông tin còn thiếu minh bạch, làm cho người dân càng khó hiểu hơn. Niềm tin giảm sút gần đây cũng một phần về sự thiếu công khai lẫn sự minh bạch, khi các doanh nghiệp lớn đang độc quyền kinh doanh, nhưng thông tin còn “mờ”, trong khi các doanh nghiệp có hành vi xấu, nhưng người dân đã bị “che mắt” như giá sữa, giá thuốc hay hành động chuyển giá,… do doanh nghiệp đã cấu kết với một số cán bộ công chức thoái hóa. Và cũng có một phần vì hệ thống pháp luật và năng lực quản lý của đội ngũ công chức còn chưa tiến kịp đòi hỏi của cuộc sống. Thông điệp đã nêu rất rõ nhu cầu mở rộng các cải cách để hạn chế độc quyền doanh nghiệp, tạo bình đẳng trong kinh doanh.

Bình đẳng trong kinh doanh

Hai là, thực hiện thực hiện thể chế kinh tế thị trường. Thông điệp đã nêu nhiều điểm, nhưng đã nhấn mạnh bình đẳng trong kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, thực hiện cơ chế giá thị trường. Đây là những vấn đề đang gây bức xúc hằng ngày với mọi nhà, mọi doanh nghiệp.

Về giá cả, Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước đang định giá phải tính đúng, tính đủ chi phí, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và kiên định thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa”.

Đây là cách xử lý vấn đề đúng đắn, bởi đã là kinh tế thị trường thì phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường, tôn trọng quan hệ cung cầu. Nếu một doanh nghiệp độc quyền làm ăn kém, gây thất thoát lãng phí thì có công khai giá thành cũng không thể là căn cứ chính để định giá cả. Phải tạo điều kiện để có cạnh tranh lành mạnh. Giá cước viễn thông, giá điện thoại giảm mạnh mấy năm qua là bài học về cạnh tranh sẽ tạo ra sức mạnh vô hình để giảm giá mà không giảm chất lượng. Nhưng giá sữa, giá thuốc chữa bệnh tăng vô tội vạ là tình trạng bị lũng đoạn, cần chuyển nhanh theo cơ chế thị trường lành mạnh.

Đồng thời, trong cơ chế thị trường, phải chấp nhận khoảng cách hợp lý của chênh lệch giàu nghèo. Do đó trong những trường hợp cụ thể, cần có hỗ trợ thích hợp với người “yếu thế” (trong đó có người nghèo và cận nghèo, tức là trong phạm vi người nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế) với hình thức thích hợp trình độ phát triển đất nước, không tạo ra một kiểu “bao cấp” mới, khi có số người quá đông được hưởng lương và trợ cấp các loại.

Trong điều kiện bội chi ngân sách lớn, Quốc hội và Chính phủ cần tính toán thận trọng, giải quyết tốt mối quan hệ này. Mọi công dân cần được tạo điều kiện để tham gia sản xuất, kinh doanh (dù là người thợ, nhà quản trị hay chủ doanh nghiệp), giảm nhanh người thất nghiệp và thiếu việc làm trong điều kiện đô thị hóa diễn ra nhanh chóng (cả khách quan, và “đề bạt” lên đô thị tràn lan, làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của phần lớn cư dân như đang diễn ra). Vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lãi suất và tỷ giá… cũng cần được tập trung xử lý đồng bộ.

Về bình đẳng doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: “Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực”. Đó là dân chủ trong kinh doanh, không thể có chuyện coi trọng doanh nghiệp này hơn doanh nghiệp khác trong một xã hội dân chủ. Từ đó, Thủ tướng nêu quan điểm kiên trì thực hiện cải cách DNNN đang được thực hiện khá chậm chạp, trong cơ chế phân cấp hiện nay.

Kiên quyết cải cách DNNN

Trong hoàn cảnh hiện nay, cần thực hiện ý kiến của Thủ tướng là: “Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh”.

Về lâu dài, như mọi nước, ngay cả các mặt hàng sử dụng cho an ninh quốc phòng cũng có thể phân giao cho các doanh nghiệp, nhưng phải quản lý chặt chẽ khâu tiêu thụ sản phẩm, cũng như các doanh nghiệp an ninh, quốc phòng lúc này cũng có thể làm một số sản phẩm đa dạng, cho mục đích quốc phòng, an ninh và cả cho dân sinh, trước mắt là để giúp cho các tình huống phòng chống thiên tai và dân sinh vùng khó khăn.

Khi nêu quyết tâm cải cách DNNN như khâu đột phá của công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng đã nói rõ một số hành động khá cụ thể của năm 2014 và tiếp theo khi các DNNN nắm giữ một khối lượng vốn cực lớn của đất nước… Có nhiều lĩnh vực không quan trọng trong nền kinh tế, không cần nắm giữ (như dệt may, cao su, hóa chất, xây dựng,…) nhưng cổ phần hóa diễn ra còn chậm. Hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN trong kinh tế Nhà nước kém, tuy tỷ trọng lớn…

Thủ tướng viết rõ trong Thông điệp đầu năm nhiệm vụ về cải cách DNNN: “Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt”.

Trong các cuộc Hội thảo mới đây tại Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, ý kiến nhất trí cho rằng, cần coi việc cải cách DNNN như khâu đột phá trong toàn bộ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng thị trường, hiệu quả và cạnh tranh mạnh hơn.

Tái cơ cấu nông nghiệp

Ba là, tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Đây là một định hướng rất quan trọng của tái cơ cấu kinh tế, nơi có gần 50% lao động làm nông nghiệp và 70% dân số đang sống ở nông thôn.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, xuất khẩu nông sản tăng chậm, giá trị gia tăng thấp. Thậm chí toàn bộ giá trị hàng nông nghiệp xuất khẩu, dù đã đạt 7 triệu tấn gạo và hàng triệu tấn thủy sản, nhưng cũng chỉ tương đương giá trị xuất khẩu của một hãng điện tử Samsung, mới đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam mấy năm nay. Đó là điều không thể chấp nhận được khi các lợi thế về nền nông nghiệp nhiệt đới là một lợi thế “trời cho”, được cha ông nghìn đời vun đắp, gây dựng.

Ngày nay, dưới tác động của tiến bộ khoa học công nghệ, nền nông nghiệp nhiệt đới càng có khả năng phát huy rất mạnh năng suất, hiệu quả và phát triển bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh mạnh của nền nông nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Và đó cũng là điều kiện để nông nghiệp và toàn nền kinh tế Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Đó cũng là điều kiện để phát triển nông thôn mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Liên kết trong nông nghiệp, trong nông thôn và trong kinh tế Việt Nam với nền kinh tế khu vực và toàn cầu đang là thời cơ lớn của đất nước. Thủ tướng đã khẳng định: “Vì vậy, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế”. Trong quá trình này, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thậm chí công nghệ hiện đại nhất được con người Việt Nam làm chủ để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn mới.

Hiện nay, một số doanh nghiệp và địa phương đã có những hình mẫu ban đầu như cánh đồng mẫu lớn, doanh nghiệp sữa TH sử dụng công nghệ cao… nhưng vị thế của người nông dân và doanh nghiệp nội địa còn yếu, trong khi các Hiệp hội ngành hàng còn đứng ngoài, hay “đứng xa" nông dân. Nền khoa học công nghệ Việt Nam với Luật Khoa học công nghệ mới cần được xung dụng mạnh và đi sâu vào các khâu liên kết và mở rộng để có nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại.

Đó cũng là cách chủ động để Việt Nam có thể ứng phó thành công với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, cũng như các tác động bên ngoài từ thượng nguồn các dòng sông và cả tác động thiếu quản lý của của không ít ngành và địa phương, làm cho các khó khăn khách quan thêm nghiêm trọng.

Do vậy, Luật Đất đai mới được thông qua cùng với Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ tài nguyên môi trường… cần sớm được cụ thể hóa nhanh thành các văn bản pháp quy rõ ràng và đội ngũ công chức am tường và mẫn cán để quản lý việc thi hành, làm cho người dân có thể trực tiếp thụ hưởng thành quả do khai thác và sử dụng đất, nước và tài nguyên một cách thông minh và có kiểm soát, trong khuôn khổ pháp luật, chống lại các thế lực xấu, muốn chiếm đoạt tài sản quốc gia cho mục đích tư lợi.

Bước vào năm 2014, năm áp chót của kế hoạch 5 năm 2011-2015, chúng ta hy vọng có thêm thế và lực mới để vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên.

Theo báo Dân Trí

Last modified on Monday, 13 January 2014 09:56
Rate this item
(0 votes)

Tiếp tục tìm kiếm máy bay, giải đáp câu hỏi mất tích

 

Trao đổi với báo giới sáng nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu nhấn mạnh việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, kêu gọi ngư dân thông báo kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu, đồng thời yêu cầu tỉnh Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ...

9h45, hai chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 04 và 8431 của Trung đoàn 917 cất cánh rời khỏi sân bay Cà Mau ra khu vực tìm kiếm.
8h40, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu nói, các cơ quan thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và ngày hôm nay sẽ tiếp tục bay kiểm tra trên cơ sở đường bay của máy bay Malaysia đã mất tích, mở rộng vùng tìm kiếm về hai phía trong phạm vi lãnh hải, vùng biển Việt Nam; yêu cầu Kiên Giang kêu gọi tàu thuyền của ngư dân trong quá trình đánh cá nếu phát hiện thì kịp thời báo cáo.  
Nếu như phát hiện dấu vết chiếc máy bay, lập tức triển khai cứu hộ. Đến  thời điểm này, đánh giá tiên liệu, còn ít hy vọng đối với những gì tốt đẹp hơn cho máy bay này nên cần cố gắng tối đa tìm kiếm, giải đáp câu hỏi mất tích.
 
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu thông tin thông tin với báo chí sáng nay (Ảnh: Phạm Tâm)
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu thông tin thông tin với báo chí sáng nay (Ảnh: Phạm Tâm)

Thứ trưởng Tiêu yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ và chủ động ngay lập tức trong trường hợp tìm thấy xác máy bay hoặc thậm chí là các nạn nhân.

8h35 tại Cà Mau, Trung tá Nguyễn Đức Tải cho biết, lúc 8h04, hai chiếc máy bay AN26, số hiệu 286 và 261 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra vùng tìm kiếm cách sân bay Cà Mau khoảng 150 đến 300km. Ngoài ra, một chiếc máy bay AN26 số hiệu 287 cũng cất cánh ra phía nam Rạch Giá làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin. Hiện tại sân bay Cà Mau, hai chiếc Mi 171 của Sư đoàn 370 đã nạp đầy đủ nhiên liệu và sẵn sàng chờ lệnh bay.
 
2 chiếc Mi 171 sẵn sàng tại sân bay Cà Mau (Ảnh: HUỳnh Hải)
2 chiếc Mi 171 sẵn sàng tại sân bay Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
8h35’ Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Phòng không, không quân cho biết, ngày hôm qua các đơn vị đã triển khai 9 máy bay gồm 4 máy bay Antonov 26, 4 máy bay trực thăng, 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm. Sáng nay thêm 2 máy bay Casa của Cảnh sát biển sẽ cất cánh, tham gia tìm kiếm.
 
Máy bay A56 dự kiến sẽ bay ở tầm 3-5 nghìn mét, trực thăng Mi171 sẽ bay thấp hơn. Riêng các máy bay Casa 272 vừa được điều động sẽ mở rộng phạm vi dò tìm. "Chúng tôi sẽ huy động tối đa nhân lực vật lực, tích cực tìm kiếm. Nếu phát hiện được dấu vết sẽ phối hợp với các đơn vị khác và lực lượng các nước lập tức triển khai cứu hộ"- ông Tuấn nói.
 
8h20' cuộc họp ở Phú Quốc vẫn chưa bắt đầu, hàng trăm phóng viên tiếp tục chờ đợi. Chiếc trực thăng và thủy phi cơ tại sân bay Phú Quốc đã ở tư thế sẵn sàng cất cánh.
 
Thủy phi cơ chờ đợi lệnh cất cánh (Ảnh: Công Quang)
Thủy phi cơ, trực thăng chờ đợi lệnh cất cánh (Ảnh: Công Quang)
Thủy phi cơ, trực thăng chờ đợi lệnh cất cánh (Ảnh: Công Quang)
8h - sân bay Phú Quốc, cuộc họp báo triển khai kế hoạch tìm kiếm ngày hôm nay chuẩn bị diễn ra. Hàng trăm phóng viên đã có mặt tại đây, trong đó 2/3 là phóng viên quốc tế. Trước đó, chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 02 đã nạp nhiên liệu tại sân bay Phú Quốc để sẵn sàng tham gia tìm kiếm.
 
Hơn 8h, cuộc họp báo chưa bắt đầu nhưng hàng trăm phóng viên đã sẵn sàng chờ tin. (Ảnh: Phạm Tâm)
Hơn 8h, cuộc họp báo chưa bắt đầu nhưng hàng trăm phóng viên đã sẵn sàng chờ tin. (Ảnh: Phạm Tâm)
Liên quan đến các mảnh vỡ nghi vấn tại vùng biển gần Vũng Tàu, từ tối qua đến sáng nay, các tàu được yêu cầu đến khu vực nghi vấn gồm tàu Ratha Bhum (Thái Lan) đi lúc 17h40, tàu Oupulai 18 (Panama) đi lúc 18h, tàu Tai Shun Hai (Trung Quốc) khởi hành lúc 21h55, tàu Bergprai (Thái Lan) xuất phát lúc 23h, tàu Ioanna D (Liberia) đi lúc 0h25, tàu Trần Đại Nghĩa của Hải quân Việt Nam, tàu biên phòng và nhiều tàu cá. Tất cả cùng nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào.

Rạng sáng 11/3 - TPHCM, Khu Quân sự sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đã vô cùng tấp nập, hối hả. Bước sang ngày thứ 4 mà mọi dấu hiệu khả quan vẫn ngoài tầm với, không khí làm việc càng hết sức khẩn trương.

 

Cuộc họp báo ngắn trước giờ lên đường tìm kiếm
Cuộc họp báo ngắn trước giờ lên đường tìm kiếm
Trước giờ các chuyên cơ cất cánh, rất nhiều phóng viên, báo đài trong và ngoài nước tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất để được tháp tùng cùng đoàn cứu hộ trên các chuyên cơ ra biển.

6h30, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí trước lúc tham gia công tác tìm kiếm.

 

 
Theo Thiếu tướng, hôm nay các lực lượng cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 200km về phía Đông và Tây, dựa trên vệt đường bay và thời gian máy bay mất tích. Riêng lực lượng Quân chủng Phòng không không quân hiện đã huy 12 máy bay các loại để tham gia tìm kiếm.
 
Đúng 7h sáng, tất cả đã sẵn sàng. Các phương tiện tham gia cuộc tìm kiếm đã được tiếp đầy nhiên liệu, lương thực thực phẩm, phục vụ cho lực lượng cứu hộ trên biển.
 
Cà Mau - sáng sớm nay, Thượng tá Nguyễn Quốc Long - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370), Cơ trưởng trực thăng Mi 171 số hiệu 8431, cho biết, trực thăng Mi 8431 có thể đi, hoạt động trên biển và về trong thời gian 4 giờ đồng hồ, hiện đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.
 
Mi 171 số hiệu 8431 sẵn sàng chờ lệnh xuất phát (Ảnh: Huỳnh Hải)
Mi 171 số hiệu 8431 sẵn sàng chờ lệnh xuất phát (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trước đó, vào 15h40 phút chiều qua, trực thăng Mi 171 số 8431 đã được điều động từ Cần Thơ xuống Cà Mau, tăng cường phương tiện cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà sẽ cùng đi thị sát trong đoàn tìm kiếm này.
 
Ngày thứ 4 tìm kiếm cứu hộ máy bay mất tích bí ẩn
Cơ trưởng Nguyễn Quốc Long trao đổi với phóng viên về công tác tìm kiếm trong sáng nay. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
6h sáng, Thứ trưởng GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết, hôm nay sẽ tăng thêm lực lượng tìm kiếm. Vùng tìm kiếm sẽ mở rộng thêm 20.000km2.
Trước đó, vào 22h đêm qua, Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cho đến đêm qua tàu của lượng biên phòng vẫn chưa phát hiện được vật thể nào nghi vấn.

Sở chỉ huy Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam đêm qua, công việc chuẩn bị cho các chuyến bay tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và các nước cùng tham gia diễn ra hết sức khẩn trương. Những thông tin của các nước xin tọa độ đường bay cho máy bay tìm kiếm cứu nạn liên tục dội về qua máy fax.

23h20 phút, phía Malaysia gửi cho Sở chỉ huy thông báo, máy bay của họ sẽ bay tìm kiếm cứu nạn ở độ cao 6.000FT (tương đương 1.800m), thời gian diễn ra từ 23h ngày 10/3 - 18h ngày 13/3.

Ngày thứ 4 tìm kiếm cứu hộ máy bay mất tích bí ẩn
Tại Sở chỉ huy Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam, dù đã về đêm, tinh thần làm việc vẫn không chùng xuống. (Ảnh: Tuấn Hợp)

Tiếp nhận thông tin, nhân viên Sở chỉ huy ốp các tọa độ lên bản đồ hàng không Việt Nam, xác định tọa độ và báo cáo lên Cục Tác chiến - Bộ tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) xin chỉ thị.

Theo báo Dân trí

 

 
 
 
 
Last modified on Tuesday, 11 March 2014 10:10
Rate this item
(0 votes)
 

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực nghiên cứu, xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Tham dự có ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ TN&MT; bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB Việt Nam; Ông John Roome, Vụ trưởng Vụ phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương; ông Jim Carpy, Trưởng đại diện DFID, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ TN&MT và các Bộ ngành như Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương.

Hội thảo đã tập trung vào việc trao đổi và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động chính trong khuôn khổ của dự án Hợp tác về BĐKH do DFID tài trợ thông qua quỹ ủy thác của WB. Theo đó, các kết quả tích hợp nội dung thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được các Bộ, ngành triển khai thực hiện như: Tăng cường trồng rừng, làm đê biển chống xâm nhập mặn, thay đổi tập quán canh tác của nông dân, điều chỉnh cơ cấu chăn nuôi, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm…được hầu hết đại biểu cho rằng đây là những việc làm cần thiết cần tiếp tục đẩy mạnh.

 

Thứ trưởng Trần Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu còn đưa ra ý kiến, để thích ứng với BĐKH thì việc thiết lập và tăng cường cơ chế điều phối, phối hợp thường xuyên giữa cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia và các đầu mối Ủy ban Quốc gia tại các Bộ. Bên cạnh đó, cần đảm bảo kinh phí để các Bộ, ngành chủ động trong ưu tiên hóa và lập kế hoạch thực hiện, đặc biệt là phân bổ kinh phí cho các hạng mục đầu tư thí điểm các mô hình và công nghệ giảm phát thải cũng cần quan tâm hơn.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ với những dự án liên quan đến BĐKH. Tuy nhiên, cần có những  đề xuất cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ ưu tiên và ngân sách chi tiêu công cho lĩnh vực ứng phó BĐKH, từ đó xác định lộ trình thực hiện những nhiệm vụ này một cách cụ thể, xác đáng. Có như vậy, việc áp dụng các biện pháp ứng phó BĐKH mới thực sự có hiệu quả cao.

 

Toàn cảnh Hội nghị

                                                                

 

Rate this item
(0 votes)

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát động lễ trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La tại xã Ít Ong (Mường La, Sơn La).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, việc thực hiện trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện không chỉ hưởng ứng phong trào truyền thống Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thiết thực thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, thực hiện quy định về trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang xây dựng các công trình thủy điện. Đồng thời việc trồng cây cũng sẽ góp phần điều hòa nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành các công trình thủy điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, từ năm 2006 đến 2013 cả nước đã có 205 dự án thủy điện thuộc 27 tỉnh, thành phố thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang xây dựng thủy điện với diện tích gần 20.000 ha. Tuy nhiên, đến nay mới có 11 tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng hoặc thu tiền để trồng rừng với diện tích khoảng 2.600 ha, mới đạt 13%. Như vậy, việc trồng bù rừng còn nhiều khó khăn, tồn tại và phải coi đây là nhiệm cụ hết sức cấp bách, trở thành mệnh lệnh ở các địa phương, các công trình, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc trồng bù rừng thay thế diện tích chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. Bộ Công Thương rà soát, có biện pháp cần thiết yêu cầu các dự án đã xây dựng thực hiện trồng rừng thay thế, đóng phí dịch vụ môi trường. Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương đôn đốc việc trồng rừng, đảm bảo dự án phải có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát động lễ trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại thủy điện Sơn La sáng 22/3 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

 

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những năm qua, các nhà máy thủy điện của EVN đã chi trả phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho địa phương thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của 29 tỉnh, góp phần nâng mức khoán bảo vệ rừng, xóa đói, giảm nghèo... Năm 2013 đã trả tiền DVMTR 1.148 tỷ đồng, dự kiến năm 2014 sẽ trả khoảng 1.192 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các công ty thủy điện thực hiện công tác trồng rừng thay thế theo quy định của Chính phủ. Các dự án thủy điện Sông Hinh, Quảng Trị, A Vương, Sông Ba Hạ, Sông Bung 4, Bản Vẽ, Sông Tranh 2 đã và đang thực hiện. Các dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và quy hoạch của các tỉnh như Thủy điện Đồng Nai 3, 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah...

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, tổng diện tích rừng trồng bù của các dự án thủy điện do EVN làm chủ đầu tư hoặc có cổ phần khoảng 9.660 ha. Trong đó, diện tích cần trồng của Thủy điện Sơn la là 300 ha gồm hai loại phượng hoàng lửa và keo tai tượng.

Công trình thủy điện Sơn La được khánh thành tháng 12-2012, là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bên cạnh đó việc bảo đảm cân bằng môi trường, phát triển hệ thống cây xanh và rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, sạt lở đất luôn được EVN quan tâm và nỗ lực thực hiện. Lễ phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La do Tập đoàn điện lực Việt Nam chủ trì thể hiện rõ cam kết và hành động nhằm bảo vệ môi trường rừng. Hoạt động sẽ được triển khai mạnh mẽ đối với các công trình thủy điện của EVN trên toàn quốc nhằm hiện thực hóa cam kết "Vì một môi trường bền vững", đây sẽ là một trong những hoạt động trọng điểm của EVN năm 2014 và những năm tiếp theo.

Theo báo ĐT BTNVMT

Rate this item
(0 votes)

Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT: Đạp xe hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới 2014

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014) và thực hiện theo kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2014, sáng 21/3, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT đã tổ chức buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới 22/3 với chủ đề “Thời tiết và Khí hậu: Giới trẻ cùng hành động”. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc; Phó Bí thư đoàn khối các Cơ quan Trung ương Bùi Đức Việt cùng đông đảo các đoàn viên, thanh niên Bộ TN&MT, Trường Đại học TN&MT Hà Nội.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2014 với chủ đề Thời tiết và Khí hậu: Giới trẻ cùng hành độngvới mục đích nâng cao nhận thức về khí hậu, thời tiết và biến đổi khí hậu của cộng đồng; qua đó kêu gọi sự tham gia của giới trẻ vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan. Đây cũng là dịp để khẳng định vai trò quan trọng, tích cực của giới trẻ trong giám sát, hiểu biết và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong những năm gần đây, những biểu hiện của nó ở Việt Nam ngày càng rõ rệt và thường xuyên, đặc biệt là sự gia tăng về tần số cũng như cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Bão lũ, triều cường… đang là những nguy cơ hiện hữu ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, sự nâng cao nhận thức, kêu gọi sự tham gia của thế hệ trẻ, thế hệ điều kiện học tập tốt hơn, nhiều sáng tạo vào vấn đề này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Để hướng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2014, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị, các đoàn viên, thanh niên Bộ TN&MT hãy chủ động tích cực, bằng những hoạt động cụ thể như tham gia vệ sinh đường phố; sử dụng tiết kiệm, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước… làm cho môi trường sống trong lành, sach đẹp hơn. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cần thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng các nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí nhà kính – một trong những nguyên nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Các đoàn viên, thanh niên Bộ TN&MT ký cam kết bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc; Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Bùi Đức Việt cùng các đoàn viên, thanh niên Bộ TN&MT đạp xe hướng ứng Ngày Khí tượng thế giới

Ghi nhận và biểu dương Ban Thường vụ Đoàn Bộ TN&MT, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Bùi Đức Việt cho rằng, hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới của Đoàn Bộ là rất thiết thực, ý nghĩa để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Sau lễ mít tinh, Đoàn Bộ TN&MT đã phát động các hoạt động như: Ký cam kết bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, đạp xe hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên của Bộ TN&MT, Trường Đại học TN&MT.

Theo báo TNVMT

 

Rate this item
(0 votes)

Năm 2014, Tổ chức Khí tượng thế giới chọn chủ đề cho Ngày Khí tượng thế giới 23-3 là: “Thời tiết và khí hậu: Giới trẻ cùng hành động” với mục đích nêu cao vai trò quan trọng, tích cực của giới trẻ trong vấn đề thời tiết, khí hậu.

 

Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới, vào ngày 21-3, Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Chi Đoàn Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Chi Đoàn Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai cùng phối hợp thực hiện buổi Tọa đàm: “Thời tiết và Khí hậu: Giới trẻ cùng hành động”

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Lê Ngọc Quyền (Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm KTTV Quốc gia) kêu gọi Thanh niên ngành KTTV cần tích cực theo dõi, giám sát những biến động của thời tiết để tạo ra những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho đời sống và công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho toàn xã hội

Ông Lê Ngọc Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên TT KTTVQG

Buổi tọa đàm đã diễn ra hết sức sôi nổi, thanh niên đã được đối thoại trực tiếp với các vị khách mời: ông Lê Công Thành (Tổng giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia), GS.TS Trần Thục (Viện trưởng Viện KHKTTV&MT), ông Trương Đức Trí (Phó Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH), bà Phạm Thị Thanh Thư (Giám đốc Trung tâm truyền hình thời tiết & CBTT-Đài truyền hình Việt Nam)

 

Người viết bài:Như Thuấn

Nguồn tin:Trung tâm Mạng lưới KTTV&MT

Last modified on Monday, 24 March 2014 16:51
Rate this item
(0 votes)

Vào ngày 26/3 trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014).

83 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Hưởng ứng tháng thanh niên 2014, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn. Chi Đoàn Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các Đoàn viên thanh niên.

Cũng nhân dịp này Chi Đoàn Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường đã làm lễ trưởng thành Đoàn cho 07 đồng chí Đoàn viên theo đúng nghi thức và điều lệ Đoàn.

Bí thư Chi Đoàn Trung tâm Mạng lưới đọc Quyết định trưởng thành Đoàn


                                                                                                                                                                                                                                            T.H

 

 
Last modified on Tuesday, 15 April 2014 22:22
Rate this item
(0 votes)

(Dân trí) - Trong tháng 4/2014, hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực như quy định phạt công trình xây dựng sai phép (nếu đủ điều kiện) để được tồn tại, nhà chung cư sẽ tính diện tích thông thủy, bỏ quy định điểm sàn thi đại học…

Phạt cho tồn tại những công trình sai phép, trái phép

Thông tư 02 của Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4/2014, áp dụng các trường hợp xây dựng sai phép, không phép… mà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ nhưng chưa thực hiện. Nếu xét thấy việc xây dựng không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và trong quy hoạch đất này được phép xây dựng thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, quyết định hủy quyết định cưỡng chế phá dỡ.

Xử lý công trình sai phạm (Ảnh: TP)
Xử lý công trình sai phạm (Ảnh: TP)

Với sai phạm trên, xử lý theo hình thức áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Đối với trường hợp theo quy định phải có giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả.

Bỏ quy định điểm sàn

Từ ngày 25/4 tới, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của chính sách tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy chính thức có hiệu lực. Theo đó, thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung nếu không trúng tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi, được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học ngay năm đó để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu xét tuyển và có yêu cầu điều kiện đầu vào phù hợp.

 

Quy định điểm sàn được bỏ trong mua thi năm nay
Quy định điểm sàn được bỏ trong mua thi năm nay

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển. Các chi tiết liên quan đến điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 hàng năm đối với trường đại học và 15 tháng 11 hàng năm đối với trường cao đẳng.

Diện tích căn hộ tính theo kích thước thông thủy

Thông tư 03/2014/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 8/4, sẽ tính Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Cách tính diện tích căn hộ theo phương án thông thủy
Cách tính diện tích căn hộ theo phương án thông thủy

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký; biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ.

Mọi hoạt động đầu tư nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Thông tư 05 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có hiệu lực từ 28/4 tới quy định: mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua 1 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 1 ngân hàng được phép.

Theo Báo Dân trí.

Rate this item
(0 votes)

 

Ngày 2/4/2014, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã làm việc với Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và nghe báo cáo Đề án Tăng cường mật độ điểm đo khí tượng, đo mưa tự động phục vụ dự báo thời tiết và đảm bảo an toàn hồ chứa.

 

 

 

 

 

Đây là dự án với mục đích gia tăng mật độ tự động hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn nhằm cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ công nghệ dự báo bằng mô hình số, công nghệ dự báo mưa, bão, lũ hiện đại, góp phần vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Đổi mới và tăng cường năng lực hệ thống xử lý, lưu trữ, truyền tin phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, dự án còn triển khai dự báo khí tượng thủy văn cực ngắn, nâng chất lượng dự báo khí tượng thủy văn ngang tầm các nước khu vực ASEAN, đồng thời sửa chữa, nâng cấp các trung tâm thu nhận dữ liệu cấp khu vực, Trung ương đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa công nghệ dự báo và thông tin khí tượng thủy văn.

Để triển khai dự án, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) đã xúc tiến trao đổi các nội dung hợp tác với mong muốn thiết lập một mạng lưới quan trắc, đo đạc và truyền số liệu khí tượng thủy văn tự động với mật độ trạm và công nghệ đo tiến sát với các nước phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhất trí với chủ trương mà Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra, tuy nhiên cũng lưu ý Trung tâm cần xác định rõ vị trí, số lượng trạm cần đặt, đồng thời tiếp tục tính toán kỹ về cơ chế hợp tác với Viettel.

Phạm Thu Hà

Last modified on Saturday, 05 April 2014 22:44
Rate this item
(0 votes)


Những năm gần đây, tình trạng ngập lụt tại Cần Thơ tăng lên cả về độ ngập, thời gian ngập và mức độ thiệt hại do ngập úng. Thực trạng này đã gây nhiều trở ngại cho hoạt động kinh tế, xã hội đặt biệt là giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị của thành phố.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cho biết: Hàng năm vào mùa mưa, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 11, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ bị ngập úng, ngập triều với độ sâu phổ biến từ 0,3m - 1,5m. Riêng trên địa bàn quận Ninh Kiều hầu hết các phường của quận đều bị ngập úng từ tháng 7 đến tháng 11. Nhiều đường chính ở trung tâm thành phố như đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, Trần Văn Khéo, Xô Viết Nghệ Tĩnh... thường xuyên "biến thành sông" khi mưa lớn và lúc triều cường dâng cao. 

Cùng với đó hàng trăm con hẻm ở trung tâm thành phố cũng chịu cảnh ngập kéo dài. Độ ngập phổ biến từ 30 - 40cm, kéo dài vài giờ, đặc biệt một số khu vực ngập 40 - 50cm như đường Lý Tự Trọng, đoạn chân cầu Quang Trung, đường Trần Văn Khéo...thời gian ngập kéo dài 3-4 giờ. Hầu hết các trận ngập sâu trên diện tích rộng xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều đều trùng với thời điểm lũ trên sông Hậu đạt đỉnh và triều cường lớn nhất tháng 4, 5, 6 hàng năm. Triều biển Đông là một trong những nguyên nhân chính gây ra ngập úng cho thành phố Cần Thơ, một chu kỳ triều trung bình 15 ngày trong đó có 1 kỳ triều cường và 1 kỳ triều kém. Thời kỳ triều cường thường xảy ra vào các ngày 1 và 15 các tháng 4, 5 và 6 Âm lịch khiến các tháng này Cần Thơ xuất hiện 2 lần ngập úng.

Theo ông Quỳnh, phương án chống ngập hiệu quả cho trung tâm quận Ninh Kiều là thành phố phải đầu tư các công trình kiểm soát nước lũ, triều...bằng hệ thống đê bao, các cống dưới đê, van ngăn triều, đồng thời kết hợp các trạm bơm để tiêu nước ra sông. Toàn bộ khu đô thị được phân thành 18 ô bảo vệ, với tổng diện tích được bảo vệ khoảng 48.000 ha bao lớn vùng trung tâm thành phố gồm quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, một phần Ô Môn và huyện Phong Điền theo các sông rạch chính là sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục và sông Ô Môn. Bên cạnh đó, tạo bề mặt thấm, vùng đệm, vùng đất ngập nước nhằm trữ nước mưa, gia tăng lượng nước bổ sung cho tầng nước ngầm, giảm sự hình thành dòng chảy mặt.  

Riêng 5 điểm ngập nặng trên địa bàn quận Ninh Kiều là Trung tâm thương mại Cái Khế, đại lộ Hòa Bình, đường Hai Bà Trưng, đường Mậu Thân (từ cầu rạch Ngỗng 1 đến vòng xoay đường Nguyễn Văn Cừ) và tuyến Quốc lộ 91B (đoạn giao đường 3/2 qua Quốc lộ 91B), nguyên nhân gây ngập đều do 3 yếu tố là triều biển Đông, lũ thượng nguồn và mưa. Trong đó, triều biển Đông là nguyên nhân chính gây ra ngập úng cho 5 điểm trên. Các điểm này, hàng năm vào khoảng tháng 4-6, khi triều cường xuất hiện trùng với thời điểm lũ trên sông đạt đỉnh tất cả các điểm ngập đều bị ngập sâu. Do thủy triều, lũ, mưa là tác nhân khách quan, nên kiểm soát được ngập phải sử dụng các biện pháp công trình như cống ngăn triều, văn ngăn triều, trạm bơm, đê bao...

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới thành phố sẽ giao UBND quận Ninh Kiều chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố triển khai các biện pháp chống ngập trên địa bàn quận. Đồng thời, thành phố sẽ sớm lập đề án chống ngập để tranh thủ các nguồn vốn của Chính phủ, nước ngoài. Bên cạnh đó, Cần Thơ sẽ đầu tư hệ thống đê bao chống ngập tạm thời từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau.

 

Thanh Sang Báo TNVMT

Page 1 of 12