Thời tiết

Thời tiết (4)

Ngày 05, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 06 đến ngày 08, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 09 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.
 

Ngày 05, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 06 đến ngày 08, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 09 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 

Ngày 05, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp đến nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 06 đến ngày 08, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 
Từ ngày 09 đến ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 

Ngày 05 đến ngày 08, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 07, ngày 08, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. 
Từ ngày 09 đến ngày 12, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. 
Ngày 13, ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ
.