Mạng lưới trạm khí tượng tự động

Thursday, 10 April 2014 13:42

Trạm khí tượng tự động bao gồm: 32 trạm

Trạm khí tượng tự động quan trắc 6 yếu tố:

Nhiệt độ;

Độ ẩm;

Khí áp;

Mưa;

Gió;

Tổng xạ.

Hình ảnh trạm khí tượng tự động

Mưa tự động 368 điểm  bao gồm:

353 điểm trong dự án thành phần 1

15 điểm ODA lắp đặt ở Trung Trung Bộ trong dự án “ Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam – giai đoạn 1”

Hình ảnh điểm đo mưa tự động

 

Rate this item
(0 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« March 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31